Az adós nem teljesítése esetén a végrehajtó által lefoglalt ingó-, illetve ingatlanvagyon értékesítése rendszerint árverésen történik.

A kitűzött árveréseket az MBVK által működtetett elektronikus árverési rendszerben köteles megjeleníteni.

Elektronikus és hagyományos árverés

1.

Ingóságok esetében

 • Ha az ingóságok őrzése vagy tárolása biztosított, elektronikus úton történik az árverés.
 • Ha az ingóságok őrzése vagy tárolása nem biztosított, a végrehajtó hagyományos árverési hirdetményt tesz közzé, melyen feltüntetésre kerül a helyszíni árverés helye és időpontja. A helyszíni árverés abban az esetben tartható meg, amennyiben a kitűzött ingóság a helyszínen fellelhető.
2.

Az üzletrész esetében

 • Üzletrészek árverése elektronikus úton történnek.
3.

Ingatlan esetében

 • A végrehajtó által kitűzött ingatlanárverések kizárólag elektronikus úton történhetnek.

Elektronikus árverések

Az elektronikus árverések nyilvánosak, az árverezők azonban anonim statuszban maradnak a rendszerben. Az árverezők véletlenszerű álneveket kapnak minden egyes árverésre. A nyertes árverező nyilvántartásba kerül az árverési jegyzőkönyvben, de ez a jegyzőkönyv nem nyilvános.

Az árveréseken való részvételhez először a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által üzemeltetett Elektronikus Árverési Rendszerbe (arveres.mbvk.hu) történő regisztráció szükséges. A regisztrációnak egyszeri 6.000,- Ft-os díja van, melyet követően az árverési oldalon országos szinten tud árveréseken részt venni. A regisztráció csak személyesen vagy szabályos meghatalmazott útján lehetséges, online nem intézhető. A regisztrációt irodánknál ügyfélfogadási időben tudja elvégezni.

A regisztrációt követően kapott felhasználói szerződésen találja meg a bejelentkezéshez szükséges felhasználói nevet. Jelszavát a regisztrációkor megadott e-mail címre érkező e-mailben található linkre kattintva saját maga állíthatja be.

Magányszemélyként történő regisztrációhoz szükséges adatok és dokumentumok:

 • telefonszám
 • működő e-mail cím
 • személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány
 • lakcímkártya
 • adóazonosítót tartalmazó hatósági igazolvány
 • - 6.000,- Ft készpénz

Szervezetként történő regisztrációhoz (a cég törvényes képviselője) szükséges adatok és dokumentumok:

 • telefonszám
 • működő e-mail cím
 • cégkivonat másolat
 • aláírási címpéldány
 • személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány
 • lakcímkártya
 • adóazonosítót tartalmazó hatósági igazolvány
 • - 6.000,- Ft készpénz

* Cégen kívüli egyéb szervezet esetében cégkivonat másolat és aláírási címpéldány helyett a nyilvántartást vezető szervezet igazolása szükséges a nyilvántartásba vételről.

Az elektronikus árverések folyamata

Ha már rendelkezik regisztrációval, az árverésen való részvételhez árverési előleget kell fizetnie, mely a kikiáltási ár 10%-a. Az átutaláshoz/befizetéshez szükséges információkat (árverési előleg összege, jogosult neve, bankszámlaszáma) az árverési hirdetményen lehet megtalálni. Az árverési előleg átutalásánál/befizetésénél a regisztrációkor kapott felhasználói nevet és az árverési hirdetményen a fejléc alatt feltüntetett végrehajtási ügyszámot kell közleményként feltüntetni.

Az árverési előleg megfizetését követően aktiválási kérelmet kell előterjeszteni, melyet az árverési rendszerbe bejelentkezve, az árverést kikeresve a „részvétel az árverésen” gombbal tehet meg. Az árverési előleg befizetését és az aktiválási kérelem előterjesztését követően az eljáró végrehajtói iroda az aktiválási kérelmet visszaigazolja, melyről az árverési felületen keresztül kapott rendszerüzenetből értesül. A folyamatot érdemes az árverés lejárata előtt 3 munkanappal megkezdeni.

További információk a regisztrációról

1.

A regisztrációt meghatalmazott útján is el lehet készíteni. A regisztrációhoz adott meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó személyazonosságát igazoló okiratának és lakcímkártyájának okmányazonosítóját, adóazonosító jelét, valamint az ezen okmányokban szereplő, a Vht. 132/E. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt adatait. A szükséges iratok bemutatásának és a Vht. 132/E. § (2) bekezdésében foglalt adatok szolgáltatásának hiányában a regisztráció nem kezdhető meg.

2.

Vht. 132/E. § (2) a) a természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, állampolgársága, személyi azonosítója, adóazonosító jele, személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa és száma, valamint törvényes képviselőjének neve, lakóhelye és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma.

3.

A regisztrációt megelőzően a végrehajtó a Vht. 47/A. § szerinti okmány- és adatellenőrzést a JÜB rendszerben elvégzi.

4.

Vht. 132/E. § (2) a) a természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, állampolgársága, személyi azonosítója, adóazonosító jele, személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa és száma, valamint törvényes képviselőjének neve, lakóhelye és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma.

Gyakran ismételt kérdések az árverésekről