Az 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 138. § (1) bek. alapján „Ha a végrehajtható okirat tartalmazza az ingatlan adatait, a végrehajtó a végrehajtási költség megelőlegezését - ideértve az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a megfizetését - követő 3 munkanapon belül lefoglalja az ingatlant. Ha a végrehajtást kérő a végrehajtási kérelemben úgy rendelkezett, hogy az adós ingatlanát is vonják végrehajtás alá, vagy az adós ingatlanának végrehajtás alá vonását nem zárta ki, de a végrehajtási kérelemben az ingatlan adatait nem jelölte meg, a végrehajtó a végrehajtási költség előlegezését és az ingatlan adatainak beszerzését, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a megfizetését követő 3 munkanapon belül intézkedik az ingatlan lefoglalása iránt.”

Az eljáró végrehajtói irodának tehát nincs mérlegelési lehetősége, amennyiben a végrehajtást kérő kéri az ingatlan lefoglalását, vagy az ingatlan lefoglalását nem zárta ki, a végrehajtási jog bejegyzéssel megvalósul az ingatlan lefoglalása. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ingatlan tekintetében folytatódik az eljárás, azaz árverésre kerül.

További gyakran ismételt kérdés